سایت یونانی: تراکتور درباره حاج‌صفی کارشکنی می‌کند

یک سایت یونانی نوشت که باشگاه تراکتور با کارشکنی اجازه نمی‌دهد بازیکن این تیم راهی یونان شود.

یک سایت یونانی نوشت که باشگاه تراکتور با کارشکنی اجازه نمی‌دهد بازیکن این تیم راهی یونان شود.