سامانه راداری جدید چین رونمایی شد

چین از سامانه راداری قدرتمند جدید خود با توانایی شناسایی ماهواره‌های دشمن موسوم به SLC-۱۸ رونمایی کرد.

چین از سامانه راداری قدرتمند جدید خود با توانایی شناسایی ماهواره‌های دشمن موسوم به SLC-۱۸ رونمایی کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW