سامانه‌ای دقیق‌تر از GPS ابداع شد

یک گروه از دانشمندان هلندی موفقبه ابداع یک سامانه موقعیت‌یابی جدید و جایگزین جی‌پی‌اس (GPS) شده‌اند که می‌تواند به دقت ۱۰ سانتی‌متری دست یابد.

یک گروه از دانشمندان هلندی موفقبه ابداع یک سامانه موقعیت‌یابی جدید و جایگزین جی‌پی‌اس (GPS) شده‌اند که می‌تواند به دقت ۱۰ سانتی‌متری دست یابد.

Radio Eram

FREE
VIEW