ساماندهی 50 موزه شهرداری تهران/الزام ساخت خانه‌ای برای تهران

ساماندهی 50 موزه شهرداری تهران/الزام ساخت خانه‌ای برای تهران اعضای شورای شهر تهران با رای خود، شهرداری را ملزم کردند که موزه هایش را ساماندهی کند و خانه ای برای تهران نیز ایجاد کند. به گزارش ایسنا، صبح امروز یک فوریت طرح" الزم شهرداری به ساماندهی موزه های تحت مدیریتش" روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و احمد مسجد جامعی در دفاع از این طرح گفت: شهرداری تهران حدود 50 موزه در سطح شهر تهران دارد که سالهاست برای نگهداشت و ایجاد آنها پول، زمین و... داده است. وی با بیان اینکه با وجود هزینه های بالا، این موزه ها منشا تاثیرگذاری نیستند، گفت: شاهدیم که اداره این موزه ها مدیریت منسجم، یکپارچه و برنامه ریزی شده ندارد و هم سازمان فرهنگی و هم برخی شهرداری ها، موزه داری می کنند. مسجد جامعی با انتقاد از هم افزا نبودن این موزه ها با وجود هزینه های بالا افزود: برخی از این موزه ها حتی به اندازه ماه های سال بازدید ندارد و این اتلاف سرمایه است. به گزارش ایسنا، یک فوریت این طرح بدون بیان مخالف و موافق به تصویب رسید. همچنین مسجدجامعی با ارائه طرح دیگری با عنوان "الزام شهرداری به ایجاد خانه تهران" قصد بی..

ساماندهی 50 موزه شهرداری تهران/الزام ساخت خانه‌ای برای تهران

ساماندهی 50 موزه شهرداری تهران/الزام ساخت خانه‌ای برای تهران

اعضای شورای شهر تهران با رای خود، شهرداری را ملزم کردند که موزه هایش را ساماندهی کند و خانه ای برای تهران نیز ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، صبح امروز یک فوریت طرح" الزم شهرداری به ساماندهی موزه های تحت مدیریتش" روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و احمد مسجد جامعی در دفاع از این طرح گفت: شهرداری تهران حدود 50 موزه در سطح شهر تهران دارد که سالهاست برای نگهداشت و ایجاد آنها پول، زمین و… داده است.

وی با بیان اینکه با وجود هزینه های بالا، این موزه ها منشا تاثیرگذاری نیستند، گفت: شاهدیم که اداره این موزه ها مدیریت منسجم، یکپارچه و برنامه ریزی شده ندارد و هم سازمان فرهنگی و هم برخی شهرداری ها، موزه داری می کنند.

مسجد جامعی با انتقاد از هم افزا نبودن این موزه ها با وجود هزینه های بالا افزود: برخی از این موزه ها حتی به اندازه ماه های سال بازدید ندارد و این اتلاف سرمایه است.

به گزارش ایسنا، یک فوریت این طرح بدون بیان مخالف و موافق به تصویب رسید.

همچنین مسجدجامعی با ارائه طرح دیگری با عنوان "الزام شهرداری به ایجاد خانه تهران" قصد بیان دلایل یک فوریت داشت که هاشمی با بیان اینکه تهران هنوز خانه ای ندارد و این مسئله مشخص است، گفت: چون کرونا هست میخواهیم زود از این مسائل روشن، عبور کنیم.

به گزارش ایسنا، فوریت طرح الزام شهرداری به ایجاد خانه تهران نیز با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید.

انتهای پیام