ساماندهی وضعیت بافت تاریخی شیراز یک ضرورت است

ساماندهی وضعیت بافت تاریخی شیراز یک ضرورت است ایسنا/فارس فرماندار شهرستان شیراز ساماندهی و رفع مشکلات و معضلات محدوده بافت تاریخی و فرهنگی این کلانشهر را یک ضرورت دانست و تاکید کرد که تا اجرای طرح‌های تاثیرگذار، این موضوع را دنبال خواهد کرد. محمدرضا امیری، در حاشیه بازدید از بافت تاریخی و فرهنگی شهر شیراز در گفت و گو با ایسنا، افزود: در این بازدید ضمن اطلاع از وضعیت کلی بافت، در گفت و گو با ساکنان، برخی از مسائل که به عنوان مطالبه مردمی، مطرح شد که در حد چارچوب‌های قانونی دنبال خواهده شد. امیری بافت تاریخی و فرهنگی شیراز را یکی از مظاهر هویتی این شهر دانست و گفت: این بافت مهد علما و دانشمندان و فضلای بسیاری بوده و اکنون هم به واسطه حرم‌های شریف، به لحاظ فرهنگی و مذهبی مرکزیت اصلی شیراز محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه معضلات و مشکلات مختلفی در این محدوده به دلیل خارج شدن جمعیت بومی ساکن، ایجاد شده و گسترش یافته است، گفت: امروز ترکیب جمعیتی بافت تاریخی فرهنگی تغییر کرده و همین هم موجب دغدغه‌های فراوانی شده است. امیری گفت: موضوع ساماندهی بافت تاریخی فرهنگی شیراز، دغدغه‌ی همه مسئولین، ..

ساماندهی وضعیت بافت تاریخی شیراز یک ضرورت است

ساماندهی وضعیت بافت تاریخی شیراز یک ضرورت است

ایسنا/فارس فرماندار شهرستان شیراز ساماندهی و رفع مشکلات و معضلات محدوده بافت تاریخی و فرهنگی این کلانشهر را یک ضرورت دانست و تاکید کرد که تا اجرای طرح‌های تاثیرگذار، این موضوع را دنبال خواهد کرد.

محمدرضا امیری، در حاشیه بازدید از بافت تاریخی و فرهنگی شهر شیراز در گفت و گو با ایسنا، افزود: در این بازدید ضمن اطلاع از وضعیت کلی بافت، در گفت و گو با ساکنان، برخی از مسائل که به عنوان مطالبه مردمی، مطرح شد که در حد چارچوب‌های قانونی دنبال خواهده شد.

امیری بافت تاریخی و فرهنگی شیراز را یکی از مظاهر هویتی این شهر دانست و گفت: این بافت مهد علما و دانشمندان و فضلای بسیاری بوده و اکنون هم به واسطه حرم‌های شریف، به لحاظ فرهنگی و مذهبی مرکزیت اصلی شیراز محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه معضلات و مشکلات مختلفی در این محدوده به دلیل خارج شدن جمعیت بومی ساکن، ایجاد شده و گسترش یافته است، گفت: امروز ترکیب جمعیتی بافت تاریخی فرهنگی تغییر کرده و همین هم موجب دغدغه‌های فراوانی شده است.

امیری گفت: موضوع ساماندهی بافت تاریخی فرهنگی شیراز، دغدغه‌ی همه مسئولین، علما، معتمدین، بزرگان و شهروندان شیراز و فارس است و نیازمند اتخاذ تدابیری در این خصوص هستیم.

فرماندار شیراز، اعتراض مردم ساکن و کاسب در محل را حضور معتادان متجاهر و دیگر آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: قطعا در خصوص رفع آسیب‌های موجود، جلساتی را با دستگاه‌ها و مسئولان ذیربط برگزار و مسئله را پیگیری خواهیم کرد.

امیری در پاسخ به این سئوال که تا چه حد می‌توان به ساماندهی معتادان متجاهر و رفع آسیب‌های اجتماعی موجود در بافت، با توجه به پیشینه وعده‌های داده شده، امیدوار بود، گفت: موارد متعددی در این موضوع دخیل است؛ مکان نگهداری، شرایط بازپروری، جلوگیری از بازگشت معتاد به اعتیاد و تامین اعتبارات مورد نیاز و دیگر مسائل.

فرماندار شیراز گفت: امیدواریم در آینده با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، زمینه و افزامات ساماندهی وضعیت کنونی بافت تاریخی و فرهنگی شیراز فراهم شود.

به گزارش ایسنا، برخی از کسبه و ساکنان محل ادعا می‌کردند که مسیر بازدید فرماندار از قبل پاکسازی و آماده شده است تا کمترین میزان آسیب و مشکلات دیده شود.

یکی از دغدغه‌های مطرح شده از سوی ساکنانی که با فرماندار گفت و گو داشتند، موضوع تبدیل کنتورهای برق و افزایش آمپراژ این کنتورهای قدیمی و وجه درخواستی شرکت توزیع نیروی برق بابت این تعویض بود.

ساکنان این منطقه که عموما از اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعه هستند، مدعی بودند که اکثرا توان پرداخت مبلغ تعیین شده از سوی شرکت برق برای تعویض کنتورها را ندارند، حال آنکه، موضوع از نظر آن شرکت یک الزام است که باید انجام شود.

گزارش ایسنا حاکی است که در بخشی از این بازدید که فرماندار مسیر خود را به سمت محدوده‌ای خارج از قسمت پیش‌بینی شده تغییر داد، حضور معتادان متجاهر، درگیری بین آنها و وضعیت نامناسب تجمع این افراد، کاملا مشهود بود.

انتهای پیام