سالار عقیلی «خداحافظی مکن» را به «محمدرضاشجریان» تقدیم کرد

سالار عقیلی «خداحافظی مکن» را به «محمدرضاشجریان» تقدیم کردسالار عقیلی در هفتمین روز درگذشت محمدرضا شجریان، استاد پرآوازۀ آواز ایران، تک‌آهنگی را به او تقدیم کرد. خداحافظی مکن نام قطعه‌ای است که خواننده‌ آن سالار عقیلی، آهنگساز ابوالفضل صادقی نژاد، تنظیم غلامرضا صادقی بوده و شعر آن را محمدرضا یار سروده است. سالار عقیلی با انتشار فتوکلیپی از عکس‌های استاد شجریان همراه با این قطعه نوشته است: «قطعه خداحافظی مکن تقدیم به استاد محمدرضا شجریان. بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی/در سینه‌های مردم عارف مزار ماست. استاد محمدرضا شجریان، هزاردستان موسیقی ایران و اسطوره تکرار نشدنی آواز ایران همیشه در قلب مردم ایران خواهند ماند. به شکوفه‌ها به باران برسان سلام ما را».

سالار عقیلی «خداحافظی مکن» را به «محمدرضاشجریان» تقدیم کردسالار عقیلی «خداحافظی مکن» را به «محمدرضاشجریان» تقدیم کرد

سالار عقیلی در هفتمین روز درگذشت محمدرضا شجریان، استاد پرآوازۀ آواز ایران، تک‌آهنگی را به او تقدیم کرد.

خداحافظی مکن نام قطعه‌ای است که خواننده‌ آن سالار عقیلی، آهنگساز ابوالفضل صادقی نژاد، تنظیم غلامرضا صادقی بوده و شعر آن را محمدرضا یار سروده است.

سالار عقیلی با انتشار فتوکلیپی از عکس‌های استاد شجریان همراه با این قطعه نوشته است: «قطعه خداحافظی مکن تقدیم به استاد محمدرضا شجریان. بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی/در سینه‌های مردم عارف مزار ماست. استاد محمدرضا شجریان، هزاردستان موسیقی ایران و اسطوره تکرار نشدنی آواز ایران همیشه در قلب مردم ایران خواهند ماند. به شکوفه‌ها به باران برسان سلام ما را».