ساعتی که ساعت را نشان نمی‌دهد!

یک شرکت هلندی، نوعی ساعت مچی ابداع کرده است که به جای نشان دادن زمان، استرس، ضربان قلب و دمای بدن را نشان می‌دهد.

یک شرکت هلندی، نوعی ساعت مچی ابداع کرده است که به جای نشان دادن زمان، استرس، ضربان قلب و دمای بدن را نشان می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW