ساعتی که زمان مریخی را نشان می‌دهد

ساعت جدید شرکت امگا موسوم به Speedmaster X-۳۳ Marstimer نخستین ساعت مچی است که زمان را هم روی زمین و هم در مریخ نشان می‌دهد.

ساعت جدید شرکت امگا موسوم به Speedmaster X-۳۳ Marstimer نخستین ساعت مچی است که زمان را هم روی زمین و هم در مریخ نشان می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW