ساعات پایانی سال ۱۴۰۰ – تجریش

در آخرین ساعات پایانی سال ۱۴۰۰ همه خود را برای تحویل سال جدید آماده می‌کنند. بازار تجریش در این ساعات پر از مردمی است که در تکاپوی آخرین خریدهای خود هستند و با عجله تلاش می‌کنند که زودتر خود را به خانه برسانند. بیشترین خرید مردم در این لحظات باقی‌مانده از سال، خرید گل بود.

در آخرین ساعات پایانی سال ۱۴۰۰ همه خود را برای تحویل سال جدید آماده می‌کنند. بازار تجریش در این ساعات پر از مردمی است که در تکاپوی آخرین خریدهای خود هستند و با عجله تلاش می‌کنند که زودتر خود را به خانه برسانند. بیشترین خرید مردم در این لحظات باقی‌مانده از سال، خرید گل بود.

Radio Eram

FREE
VIEW