سازمان گزارشگران بدون مرز علیه قاضی منصوری به دادستانی رومانی شکایت کرد

سازمان گزارشگران بدون مرز علیه قاضی منصوری به دادستانی رومانی شکایت کرد کریستف دولوار، دبیرکل سازمان گزارشگران بدون مرز از اعلام شکایت علیه غلامرضا منصوری، قاضی متواری متهم به فساد مالی به دادستانی رومانی خبر داد. آقای دولوار در توئیتی نوشت از دستگاه قضایی این کشور انتظار داریم مقابل مصونیت در قبال جنایت علیه روزنامه‌نگاران بایستند. سازمان گزارشگران بدون مرز پیشتر به دلیل آنچه سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران در ایران در بهمن و اسفند سال ۱۳۹۱ خواند، شکایتی را علیه آقای منصوری تسلیم دادستانی فدرال آلمان کرده بود. غلامرضا منصوری به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم است و پس از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، مشخص شد که در خارج از کشور به سر می‌برد. دادگاهی در شهر بخارست رومانی تصمیم‌گیری دربارهٔ استرداد غلامرضا منصوری را تا تاریخ ۲۰ تیرماه به تعویق انداخت و از ایران خواست که در این مهلت یک‌ماهه مدارک خود را ارائه کند.

سازمان گزارشگران بدون مرز علیه قاضی منصوری به دادستانی رومانی شکایت کرد

کریستف دولوار، دبیرکل سازمان گزارشگران بدون مرز از اعلام شکایت علیه غلامرضا منصوری، قاضی متواری متهم به فساد مالی به دادستانی رومانی خبر داد.

آقای دولوار در توئیتی نوشت از دستگاه قضایی این کشور انتظار داریم مقابل مصونیت در قبال جنایت علیه روزنامه‌نگاران بایستند.

سازمان گزارشگران بدون مرز پیشتر به دلیل آنچه سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران در ایران در بهمن و اسفند سال ۱۳۹۱ خواند، شکایتی را علیه آقای منصوری تسلیم دادستانی فدرال آلمان کرده بود.

غلامرضا منصوری به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم است و پس از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، مشخص شد که در خارج از کشور به سر می‌برد.

دادگاهی در شهر بخارست رومانی تصمیم‌گیری دربارهٔ استرداد غلامرضا منصوری را تا تاریخ ۲۰ تیرماه به تعویق انداخت و از ایران خواست که در این مهلت یک‌ماهه مدارک خود را ارائه کند.

Radio Eram

FREE
VIEW