سازمان ملل از کشورها می‌خواهد در واکنش به ویروس کرونا بر سلامت ذهن تمرکز کنند

بخش انگلیسی صدای آمریکا - سازمان ملل متحد از دولت های سراسر جهان می‌خواهد در شرایطی که مردم با همه‌گیری ویروس کرونا مبارزه می‌کنند، بر خدمات سلامت ذهنی تمرکز کنند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز پنج شنبه گفت: «پس از دهه‌ها بی‌توجهی و عدم سرمایه‌گذاری در خدمات سلامت ذهنی، اکنون همه‌گیری کووید۱۹ خانواده‌ها و جوامع را با اضطراب مضاعف روحی تحت فشار قرار داده است.» گوترش گفت کارکنان مراقبت‌های درمانی، سالمندان و جوانان، و افراد دارای سابقه مشکلات سلامت ذهنی که با این مناقشه و بحران دست و پنجه نرم می‌کنند بیش از همه در خطر هستند. دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: «من از دولت‌ها، جوامع مدنی، مقام های بهداشت، و دیگران می خواهم برای رسیدگی به بُعد سلامت ذهنی در مبارزه با این بیماری همه‌گیر، به فوریت گرد هم آیند.»

بخش انگلیسی صدای آمریکا – سازمان ملل متحد از دولت های سراسر جهان می‌خواهد در شرایطی که مردم با همه‌گیری ویروس کرونا مبارزه می‌کنند، بر خدمات سلامت ذهنی تمرکز کنند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز پنج شنبه گفت: «پس از دهه‌ها بی‌توجهی و عدم سرمایه‌گذاری در خدمات سلامت ذهنی، اکنون همه‌گیری کووید۱۹ خانواده‌ها و جوامع را با اضطراب مضاعف روحی تحت فشار قرار داده است.» گوترش گفت کارکنان مراقبت‌های درمانی، سالمندان و جوانان، و افراد دارای سابقه مشکلات سلامت ذهنی که با این مناقشه و بحران دست و پنجه نرم می‌کنند بیش از همه در خطر هستند. دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: «من از دولت‌ها، جوامع مدنی، مقام های بهداشت، و دیگران می خواهم برای رسیدگی به بُعد سلامت ذهنی در مبارزه با این بیماری همه‌گیر، به فوریت گرد هم آیند.»

Radio Eram

FREE
VIEW