ستاد مقابله با کرونا: به واکسن آمریکایی، اگر در جای دیگر تولید شود، اجازه خرید می‌دهیم

آقای جهان‌پور روز شنبه گفته بود که شرکت‌های خصوصی تنها از منابعی می‌توانند واکسن خریداری و وارد کنند که دولت توان خریداری از آنها را ندارد.

آقای جهان‌پور روز شنبه گفته بود که شرکت‌های خصوصی تنها از منابعی می‌توانند واکسن خریداری و وارد کنند که دولت توان خریداری از آنها را ندارد.

Radio Eram

FREE
VIEW