سازمان انرژی اتمی ایران هک شدن سایت شرکت تابعه خود را تأیید کرد

یک روز پس از آن که یک گروه هکری حجم زیادی از اسناد شرکت توسعه انرژی اتمی ایران را منتشر کرد، سازمان انرژی اتمی ایران «نفوذ الکترونیک به یکی از شرکت‌های تابعه» خود را تأیید کرد.

یک روز پس از آن که یک گروه هکری حجم زیادی از اسناد شرکت توسعه انرژی اتمی ایران را منتشر کرد، سازمان انرژی اتمی ایران «نفوذ الکترونیک به یکی از شرکت‌های تابعه» خود را تأیید کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW