سارا خادم‌الشریعه «از بیم انتقامجویی جمهوری اسلامی» به ایران بازنمی‌گردد

سارا خادم‌الشریعه شطرنج‌باز ایرانی که در جریان مسابقات جهانی شطرنج در آلماتی قزاقستان بدون حجاب اجباری شرکت کرده بود، «از بیم انتقام‌جویی» حکومت جمهوری اسلامی به ایران بازنمی‌گردد.

سارا خادم‌الشریعه شطرنج‌باز ایرانی که در جریان مسابقات جهانی شطرنج در آلماتی قزاقستان بدون حجاب اجباری شرکت کرده بود، «از بیم انتقام‌جویی» حکومت جمهوری اسلامی به ایران بازنمی‌گردد.

Radio Eram

FREE
VIEW