ساخت یک مار رباتیک برای سرویس لوله‌های آب

مهندسان یک ربات هوشمند شبیه به مار ابداع کرده‌اند که می‌تواند در لوله‌های آب حرکت کند و بدون توقف بر توزیع آب داخل لوله‌ها نظارت داشته باشد.

مهندسان یک ربات هوشمند شبیه به مار ابداع کرده‌اند که می‌تواند در لوله‌های آب حرکت کند و بدون توقف بر توزیع آب داخل لوله‌ها نظارت داشته باشد.

Radio Eram

FREE
VIEW