ساخت یک شبیه‌ساز بیمار برای انجام تمارین پزشکی

بیمارستان فلوو(Flevo Hospital) اولین بیمارستان در هلند است که دارای یک آدمک/شبیه‌ساز جدید برای انجام برخی آزمایشات پزشکی است.

بیمارستان فلوو(Flevo Hospital) اولین بیمارستان در هلند است که دارای یک آدمک/شبیه‌ساز جدید برای انجام برخی آزمایشات پزشکی است.

Radio Eram

FREE
VIEW