ساخت یک ساعت غواصی جدید مجهز به یک عمق‌سنج خلاقانه

یک ساعت غواصی جدید، عمق کاربر در آب را با روشی جدید و خلاقانه از طریق نوارهای رنگی نمایش می‌دهد.

یک ساعت غواصی جدید، عمق کاربر در آب را با روشی جدید و خلاقانه از طریق نوارهای رنگی نمایش می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW