ساخت یک دستگاه جدید تشخیص کرونا توسط دانشمندان سوئیسی

دانشمندان سوئیسی دستگاه جدیدی برای شناسایی کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲(SARS-CoV-۲) توسعه دادند.

دانشمندان سوئیسی دستگاه جدیدی برای شناسایی کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲(SARS-CoV-۲) توسعه دادند.

Radio Eram

FREE
VIEW