ساخت پروتئین با استفاده از هوا و انرژی خورشید!

یک استارتاپ فنلاندی با استفاده از برق حاصل از انرژی خورشیدی از هوای رقیق پروتئین می‌سازد.

یک استارتاپ فنلاندی با استفاده از برق حاصل از انرژی خورشیدی از هوای رقیق پروتئین می‌سازد.

Radio Eram

FREE
VIEW