ساخت شیشه هیدروژلی برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها

پژوهشگران چینی، شیشه جدیدی را برای پنجره‌های ساختمان ابداع کرده‌اند که از ترکیب شیشه و هیدروژل ساخته شده است و می‌تواند به کاهش میزان انرژی مصرفی در ساختمان‌ها کمک کند.

پژوهشگران چینی، شیشه جدیدی را برای پنجره‌های ساختمان ابداع کرده‌اند که از ترکیب شیشه و هیدروژل ساخته شده است و می‌تواند به کاهش میزان انرژی مصرفی در ساختمان‌ها کمک کند.

Radio Eram

FREE
VIEW