ساختار کهکشان‌های رادیویی X شکل ممکن است ساده‌تر از حد تصور باشد

بررسی جدید پژوهشگران "دانشگاه نورث‌وسترن" نشان می‌دهد که کهکشان‌های رادیویی X شکل ممکن است ساختاری ساده‌تر از حد تصور داشته باشند.

بررسی جدید پژوهشگران "دانشگاه نورث‌وسترن" نشان می‌دهد که کهکشان‌های رادیویی X شکل ممکن است ساختاری ساده‌تر از حد تصور داشته باشند.

Radio Eram

FREE
VIEW