زیردریایی‌های بدون سرنشینی که ضد آب نیستند!

نسخه اولیه زیردریایی‌های بدون سرنشین هوشمندی که قرار است توسط یک شرکت آمریکایی برای نیروی دریایی استرالیا ساخته شود، به اندازه یک اتوبوس هستند، اما ضد آب نیستند و آب درون آنها جاری خواهد بود!

نسخه اولیه زیردریایی‌های بدون سرنشین هوشمندی که قرار است توسط یک شرکت آمریکایی برای نیروی دریایی استرالیا ساخته شود، به اندازه یک اتوبوس هستند، اما ضد آب نیستند و آب درون آنها جاری خواهد بود!

Radio Eram

FREE
VIEW