رادیو ارم

زندانیانی که قیمت آزادی‌شان، جان‌شان بود

روندی که ظرف چند ماه جان بهنام محجوبی را گرفت، درباره بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی دیگر هم تکرار شده و ده‌ها تن از این زندانیان جان خود را در زندان از دست داده‌اند.

خروج از نسخه موبایل