زنان در حل جدول بهتر هستند

پژوهشگران دانشگاه برگن نروژ در پژوهش اخیرشان اظهار کرده‌اند، زنان در حل جدول کلمات متقاطع بهتر هستند چرا که آنها در یافتن و به خاطر سپردن کلمات، مهارت بیشتری نسبت به مردان دارند.

پژوهشگران دانشگاه برگن نروژ در پژوهش اخیرشان اظهار کرده‌اند، زنان در حل جدول کلمات متقاطع بهتر هستند چرا که آنها در یافتن و به خاطر سپردن کلمات، مهارت بیشتری نسبت به مردان دارند.

Radio Eram

FREE
VIEW