زمین‌شناس هلندی 2 روز پیش زمین‌لرزه ترکیه را پیش‌بینی کرده بود

یک زمین‌شناس هلندی دو روز پیش در یک توئیت، زلزله ترکیه را پیش‌بینی کرده بود.

یک زمین‌شناس هلندی دو روز پیش در یک توئیت، زلزله ترکیه را پیش‌بینی کرده بود.

Radio Eram

FREE
VIEW