زمانِ هیچ

زمانِ هیچ محدثه زارع ۱ فروردین ۱۴۰۰ / ۰۰:۳۲گذر از سال قدیم به سال جدید هر ساله از نظر علم نجوم، در هر ۳۶۵ روز و ۶ ساعت و ۹ دقیقه و ۹.۵ ثانیه‌ اتفاق می‌افتد. اما از نظر تقویمی سال جدید در روز یکم فروردین ثبت شده است. اختلاف در تعریف "سال نو" نجومی و تقویمی گاهی اوقات در بین مردم باعث ایجاد تعاریف جدیدی مثل " زمان هیچ "، "تاریخ صفر" و تعابیری از این دست می‌شود که در جهت توضیح ساده همین اختلاف زمانی است. مثل امسال که سال نو نجومی در ساعت ۱۳:۰۷:۲۸ روز سی‌ام اسفند ۹۹ اتفاق افتاد و در تعبیر بسیاری این اختلاف زمانی از لحظه تحویل سال تا روز اول فروردین جزء " زمانِ هیچ" است. همین درک و تعریف از زمانِ هیچ می‌تواند در بسیاری از امور ما بازتولید و نمایان شود. لحظات و اتفاقات و جغرافیایی که می‌توانند متعلق به هیچ زمانی جز زمانِ هیچ نباشند.

زمانِ هیچ محدثه زارع

گذر از سال قدیم به سال جدید هر ساله از نظر علم نجوم، در هر ۳۶۵ روز و ۶ ساعت و ۹ دقیقه و ۹.۵ ثانیه‌ اتفاق می‌افتد. اما از نظر تقویمی سال جدید در روز یکم فروردین ثبت شده است. اختلاف در تعریف "سال نو" نجومی و تقویمی گاهی اوقات در بین مردم باعث ایجاد تعاریف جدیدی مثل " زمان هیچ "، "تاریخ صفر" و تعابیری از این دست می‌شود که در جهت توضیح ساده همین اختلاف زمانی است. مثل امسال که سال نو نجومی در ساعت ۱۳:۰۷:۲۸ روز سی‌ام اسفند ۹۹ اتفاق افتاد و در تعبیر بسیاری این اختلاف زمانی از لحظه تحویل سال تا روز اول فروردین جزء " زمانِ هیچ" است.

همین درک و تعریف از زمانِ هیچ می‌تواند در بسیاری از امور ما بازتولید و نمایان شود. لحظات و اتفاقات و جغرافیایی که می‌توانند متعلق به هیچ زمانی جز زمانِ هیچ نباشند.

Radio Eram

FREE
VIEW