زلمی خلیلزاد: «داعش خراسان» مخالف صلح در افغانستان است و می‌خواهد به درگیری فرقه‌ای دامن بزند

نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان شامگاه پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت، در رشته توئیتی، گروه داعش را مخالف برقراری صلح در افغانستان دانست و گفت این گروه می‌خواهد در آن کشور درگیری فرقه‌ای راه بیاندازد. زلمی خلیلزاد با بیان این که آمریکا «داعش خراسان» را مسئول حملات اخیر می‌داند نوشت: داعش پیشتر هم حملات وحشیانه‌ای را با همین الگو علیه غیرنظامیان انجام داده و تهدیدی علیه مردم افغانستان و جهان است. آقای خلیلزاد در توئیت دیگری خاطر نشان کرد که داعش خراسان همچنین مخالف صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان است و قصد دارد در این کشور نیز، مانند عراق و سوریه، به درگیری فرقه‌ای دامن بزند. وی افزود، مردم افغانستان به جای آن که در دام داعش بیافتند و صلح را به خطر انداخته یا در مسیر تحقق آن مانع ایجاد کنند، باید با یکدیگر این گروه خبیث را منهدم کرده و فرصت تاریخی صلح را در کشورشان رقم بزنند.

نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان شامگاه پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت، در رشته توئیتی، گروه داعش را مخالف برقراری صلح در افغانستان دانست و گفت این گروه می‌خواهد در آن کشور درگیری فرقه‌ای راه بیاندازد. زلمی خلیلزاد با بیان این که آمریکا «داعش خراسان» را مسئول حملات اخیر می‌داند نوشت: داعش پیشتر هم حملات وحشیانه‌ای را با همین الگو علیه غیرنظامیان انجام داده و تهدیدی علیه مردم افغانستان و جهان است. آقای خلیلزاد در توئیت دیگری خاطر نشان کرد که داعش خراسان همچنین مخالف صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان است و قصد دارد در این کشور نیز، مانند عراق و سوریه، به درگیری فرقه‌ای دامن بزند. وی افزود، مردم افغانستان به جای آن که در دام داعش بیافتند و صلح را به خطر انداخته یا در مسیر تحقق آن مانع ایجاد کنند، باید با یکدیگر این گروه خبیث را منهدم کرده و فرصت تاریخی صلح را در کشورشان رقم بزنند.

Radio Eram

FREE
VIEW