زبان موسیقی می‌تواند سنت‌های مشترک و فراموش‌شده ایران و ترکیه را احیا کند

گرگان - ایرنا - نوازنده اهل کشور ترکیه گفت: ایران و ترکیه اشتراکات زیادی در سنت‌ها، آیین‌ها دارند که طی سالیان اخیر این فرهنگ‌های مشترک به فراموشی سپرده شده و زبان موسیقی می‌تواند در احیای این سنت‌ها تاثیر بسزایی داشته باشد.

گرگان – ایرنا – نوازنده اهل کشور ترکیه گفت: ایران و ترکیه اشتراکات زیادی در سنت‌ها، آیین‌ها دارند که طی سالیان اخیر این فرهنگ‌های مشترک به فراموشی سپرده شده و زبان موسیقی می‌تواند در احیای این سنت‌ها تاثیر بسزایی داشته باشد.

Radio Eram

FREE
VIEW