زایمان چه تاثیری بر استخوان زنان می‌گذارد؟

محققان دانشگاه نیویورک در مطالعه اخیرشان اظهار کردند زایمان به طور دائم استخوان‌های زنان را تغییر می‌دهد.

محققان دانشگاه نیویورک در مطالعه اخیرشان اظهار کردند زایمان به طور دائم استخوان‌های زنان را تغییر می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW