ریختن داروهای سرطان در مولکول‌های بطری شکل

دانشمندان موفق به ایجاد مولکول‌هایی شبیه به بطری شده‌اند که می‌توانند ترکیبات دارویی را برای مبارزه با سرطان حمل کنند.

دانشمندان موفق به ایجاد مولکول‌هایی شبیه به بطری شده‌اند که می‌توانند ترکیبات دارویی را برای مبارزه با سرطان حمل کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW