ریاحی: دیدار با هنرمندان گمنام امری پسندیده است/ اهمیت اطلاع از مشکلات هنرمندان موسیقی اقوام

تهران- ایرنا- توجه به حوزه‌های مختلف فرهنگی هنری و تقویت آنها یکی از اهداف و تلاش‌های دست اندرکاران فرهنگی دولت سیزدهم از ابتدای کار بوده است، برخی از هنرمندان تراز اول موسیقی معتقدند توجه‌ها از جمله در این حوزه مایه امیدواری و به نوعی جدی گرفتن دوباره این هنر اصیل است.

تهران- ایرنا- توجه به حوزه‌های مختلف فرهنگی هنری و تقویت آنها یکی از اهداف و تلاش‌های دست اندرکاران فرهنگی دولت سیزدهم از ابتدای کار بوده است، برخی از هنرمندان تراز اول موسیقی معتقدند توجه‌ها از جمله در این حوزه مایه امیدواری و به نوعی جدی گرفتن دوباره این هنر اصیل است.

Radio Eram

FREE
VIEW