رکورد چند میلیون دلاری برای یک برگ از کمیک مرد عنکبوتی

یک صفحه از کمیک "مرد عنکبوتی" در آمریکا قیمت رکورد میلیونی یافت. صفحه ۲۵ مجلد "جنگ محرمانه شماره ۸" برای نخستین بار مرد عنکبوتی را در لباسی سیاه‌رنگ نشان می‌دهد که بعدها به کاراکتر "ونوم" بدل شد.در حراج چهار روزه رویدادهای کمیک در دالاس آمریکا، یک برگ از کمیک مرد عنکبوتی به قیمت ۳،۳ میلیون دلار (برابر با ۲،۹ میلیون یورو) به فروش رسید. این برگ، صفحه ۲۵ مجلد "جنگ محرمانه شماره ۸" بوده است که در سال ۱۹۸۴ منتشر شده بود. قیمت اولیه این برگ ۳۳۰هزار دلار تعیین شده بود. در این حراجی، یکی از آخرین نسخه‌های بر جای مانده از اولین کمیک سوپرمن که در سال ۱۹۳۸ منتشر شده بود، به بهای نزدیک به ۴میلیون دلار فروش رفت.

یک صفحه از کمیک "مرد عنکبوتی" در آمریکا قیمت رکورد میلیونی یافت. صفحه ۲۵ مجلد "جنگ محرمانه شماره ۸" برای نخستین بار مرد عنکبوتی را در لباسی سیاه‌رنگ نشان می‌دهد که بعدها به کاراکتر "ونوم" بدل شد.در حراج چهار روزه رویدادهای کمیک در دالاس آمریکا، یک برگ از کمیک مرد عنکبوتی به قیمت ۳،۳ میلیون دلار (برابر با ۲،۹ میلیون یورو) به فروش رسید. این برگ، صفحه ۲۵ مجلد "جنگ محرمانه شماره ۸" بوده است که در سال ۱۹۸۴ منتشر شده بود. قیمت اولیه این برگ ۳۳۰هزار دلار تعیین شده بود. در این حراجی، یکی از آخرین نسخه‌های بر جای مانده از اولین کمیک سوپرمن که در سال ۱۹۳۸ منتشر شده بود، به بهای نزدیک به ۴میلیون دلار فروش رفت.

Radio Eram

FREE
VIEW