رکورد پرتاب‌های فضایی در سال ۲۰۲۲ شکسته شد

در سالی که گذشت ۱۸۰ موشک با موفقیت به فضا پرتاب شدند که بیش از یک سوم از آنها متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس بوده است.

در سالی که گذشت ۱۸۰ موشک با موفقیت به فضا پرتاب شدند که بیش از یک سوم از آنها متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس بوده است.

Radio Eram

FREE
VIEW