رکورد جدید انتقال داده به ثبت رسید

یک تراشه جدید رکورد انتقال ۱.۸۴ پتابیت داده در ثانیه را به ثبت رساند که به معنی دانلود ۲۳۰ میلیون عکس در یک ثانیه است.

یک تراشه جدید رکورد انتقال ۱.۸۴ پتابیت داده در ثانیه را به ثبت رساند که به معنی دانلود ۲۳۰ میلیون عکس در یک ثانیه است.

Radio Eram

FREE
VIEW