رویدادهای علمی مهمی که در سال ۲۰۲۳ به وقوع می‌پیوندند

فرود روی ماه، واکسن‌های مبتنی بر آران‌ای پیام‌رسان و سرمایه‌گذاری بر آب و هوا از جمله رویدادهایی هستند که تحقیقات سال آینده را شکل خواهند داد.

فرود روی ماه، واکسن‌های مبتنی بر آران‌ای پیام‌رسان و سرمایه‌گذاری بر آب و هوا از جمله رویدادهایی هستند که تحقیقات سال آینده را شکل خواهند داد.

Radio Eram

FREE
VIEW