رویترز: اوپک یک چهارم کمتر از توافق، کاهش تولید انجام داده است

خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد کشورهای عضو اوپک یک‌چهارم کمتر از آن مقداری که متعهد به کاهش تولید شده بودند، تولید نفت خود را کاهش داده‌اند. اوپک و کشورهای هم‌پیمان به رهبری روسیه توافق کرده بودند تولید روزانه نفت خود را در ماه‌های مه و ژوئن ۹٫۷ میلیون بشکه کاهش دهند. ایران، لیبی و ونزوئلا از این توافق مستثنی هستند. بر اساس تحقیقات رویترز، ۱۰ عضو اوپک که متعهد به کاهش تولید نفت بودند، بایستی روزانه ۶ میلیون و ۸۴ هزار بشکه از تولید خود بکاهند، اما در ماه مه تنها ۷۴ درصد این کاهش، معادل ۴.۴۸ میلیون بشکه، محقق شده است. رویترز می‌نویسد برخی از اعضای اوپک مانند عربستان، امارت و کویت به توافق پای‌بند بوده و برخی دیگر مانند عراق ۳۸ درصد و نیجریه ۱۹ درصد به تعهدات خود عمل کرده‌اند. کلاً تولید روزانه نفت اوپک در ماه جاری به ۲۴ میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه رسیده که ۵.۹۱ میلیون بشکه کمتر از ماه آوریل بوده و کمترین میزان تولید این سازمان از سال ۲۰۰۲ بوده‌است. بر اساس این گزارش تولید ایران، ونزوئلا که معاف از کاهش تولید بودند، به خاطر تحریم‌ها افت داشته است. رویترز اشاره به میزان تولید نفت این کشورها نکرده..

خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد کشورهای عضو اوپک یک‌چهارم کمتر از آن مقداری که متعهد به کاهش تولید شده بودند، تولید نفت خود را کاهش داده‌اند. اوپک و کشورهای هم‌پیمان به رهبری روسیه توافق کرده بودند تولید روزانه نفت خود را در ماه‌های مه و ژوئن ۹٫۷ میلیون بشکه کاهش دهند. ایران، لیبی و ونزوئلا از این توافق مستثنی هستند. بر اساس تحقیقات رویترز، ۱۰ عضو اوپک که متعهد به کاهش تولید نفت بودند، بایستی روزانه ۶ میلیون و ۸۴ هزار بشکه از تولید خود بکاهند، اما در ماه مه تنها ۷۴ درصد این کاهش، معادل ۴.۴۸ میلیون بشکه، محقق شده است. رویترز می‌نویسد برخی از اعضای اوپک مانند عربستان، امارت و کویت به توافق پای‌بند بوده و برخی دیگر مانند عراق ۳۸ درصد و نیجریه ۱۹ درصد به تعهدات خود عمل کرده‌اند. کلاً تولید روزانه نفت اوپک در ماه جاری به ۲۴ میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه رسیده که ۵.۹۱ میلیون بشکه کمتر از ماه آوریل بوده و کمترین میزان تولید این سازمان از سال ۲۰۰۲ بوده‌است. بر اساس این گزارش تولید ایران، ونزوئلا که معاف از کاهش تولید بودند، به خاطر تحریم‌ها افت داشته است. رویترز اشاره به میزان تولید نفت این کشورها نکرده است. همچنین تولید نفت لیبی به خاطر جنگ داخلی روزانه صد هزار بشکه افت داشته است.

Radio Eram

FREE
VIEW