رونمایی از یک خودروی بدون فرمان، پدال و آینه

شرکت "ویمو" از یک مینی‌ون خودران و تمام‌الکتریکی بدون فرمان، پدال و آینه رونمایی کرده که نشان‌دهنده آینده رانندگی است.

شرکت "ویمو" از یک مینی‌ون خودران و تمام‌الکتریکی بدون فرمان، پدال و آینه رونمایی کرده که نشان‌دهنده آینده رانندگی است.

Radio Eram

FREE
VIEW