رونمایی از هواپیمای مسافربری نوآورانه ناسا و بوئینگ

مفهوم جدید هواپیمای مسافربری ناسا و بوئینگ، با کاهش اصطکاک حین پرواز، انتشار گازهای گلخانه‌ای را ۳۰ درصد کاهش می‌دهد.

مفهوم جدید هواپیمای مسافربری ناسا و بوئینگ، با کاهش اصطکاک حین پرواز، انتشار گازهای گلخانه‌ای را ۳۰ درصد کاهش می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW