رونمایی از سریع‌ترین کفش جهان!

سریع‌ترین کفش جهان از فناوری هوش مصنوعی برای به حرکت درآوردن هشت چرخی استفاده می‌کند که با حرکات کاربر سازگار است و سرعت راه رفتن فرد را به هفت مایل(۱۱ کیلومتر) بر ساعت افزایش می‌دهد.

سریع‌ترین کفش جهان از فناوری هوش مصنوعی برای به حرکت درآوردن هشت چرخی استفاده می‌کند که با حرکات کاربر سازگار است و سرعت راه رفتن فرد را به هفت مایل(۱۱ کیلومتر) بر ساعت افزایش می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW