رونمایی از بزرگترین هواپیمای باری برقی و خودران جهان

هواپیمای «پلیکان کارگو» به عنوان بزرگترین هواپیمای باربری برقی خودران جهان رونمایی شد.

هواپیمای «پلیکان کارگو» به عنوان بزرگترین هواپیمای باربری برقی خودران جهان رونمایی شد.

Radio Eram

FREE
VIEW