رونمایی از اولین تلویزیون بی‌سیم جهان

نمایشگاه فناوری CES ۲۰۲۳ میزبان تلویزیون هوشمندی خواهد بود که به صورت بی‌سیم کار می‌کند و با یک فشار ساده به دیوار می‌چسبد.

نمایشگاه فناوری CES ۲۰۲۳ میزبان تلویزیون هوشمندی خواهد بود که به صورت بی‌سیم کار می‌کند و با یک فشار ساده به دیوار می‌چسبد.

Radio Eram

FREE
VIEW