رونمایی از اولین ایمپلنت مغزی برای درمان افسردگی

یک «قرص دیجیتال» به اندازه یک سکه که زیر پوست قرار می‌گیرد و پالس‌های الکتریکی کوچک آزاد می‌کند، آزمایش‌های انسانی خود را آغاز کرده است.

یک «قرص دیجیتال» به اندازه یک سکه که زیر پوست قرار می‌گیرد و پالس‌های الکتریکی کوچک آزاد می‌کند، آزمایش‌های انسانی خود را آغاز کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW