رونمایی از آنتن بزرگ تلسکوپ فضایی «نانسی گریس رومن»

ناسا در عکس جدیدی، از آنتن تلسکوپ فضایی «نانسی گریس رومن» رونمایی کرد که آزمایش‌های آن به تازگی به پایان رسیده‌اند.

ناسا در عکس جدیدی، از آنتن تلسکوپ فضایی «نانسی گریس رومن» رونمایی کرد که آزمایش‌های آن به تازگی به پایان رسیده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW