رادیو ارم

روشی جدید برای افزایش عملکرد بازیکنان فوتبال

روشی جدید برای افزایش عملکرد بازیکنان فوتبال

در پژوهش مشترک محققان دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری و محقق دانشگاه مرداک استرالیا، روش تمرینی جدیدی برای افزایش عملکرد بازیکنان فوتبال معرفی شد.

به گزارش ایسنا، این پژوهش توسط «مجتبی کیانی گل»؛ دانشجوی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری و راهنمایی دکتر سید علیرضا حسینی کاخک و مشاوره دکتر امیرحسین حقیقی و با همکاری محقق برجسته دانشگاه مرداک استرالیا صورت گرفت.

نتایج حاصل از این پژوهش ژولای ۲۰۲۰ به صورت مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش مجتبی کیانی گل استخراج شده و در ژورنال معتبر Journal of Strength and Conditioning Research به چاپ رسیده است.

طبق اعلام روابط عمومی وزارت علوم، در انجام این پروژه و نگارش مقاله، «Brendan Scott»؛ محقق دانشگاه مرداک استرالیا که دارای تالیفات و مقالات متعددی در زمینه علم تمرین است نیز مشارکت داشته است. همچنین تجزیه و تحلیل آماری داده ها توسط دکتر مهدی جباری نوقابی، عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه فردوسی انجام شده است.

انتهای پیام

خروج از نسخه موبایل