روشی جدید برای افزایش عملکرد بازیکنان فوتبال

روشی جدید برای افزایش عملکرد بازیکنان فوتبال در پژوهش مشترک محققان دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری و محقق دانشگاه مرداک استرالیا، روش تمرینی جدیدی برای افزایش عملکرد بازیکنان فوتبال معرفی شد. به گزارش ایسنا، این پژوهش توسط «مجتبی کیانی گل»؛ دانشجوی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری و راهنمایی دکتر سید علیرضا حسینی کاخک و مشاوره دکتر امیرحسین حقیقی و با همکاری محقق برجسته دانشگاه مرداک استرالیا صورت گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش ژولای ۲۰۲۰ به صورت مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش مجتبی کیانی گل استخراج شده و در ژورنال معتبر Journal of Strength and Conditioning Research به چاپ رسیده است. طبق اعلام روابط عمومی وزارت علوم، در انجام این پروژه و نگارش مقاله، «Brendan Scott»؛ محقق دانشگاه مرداک استرالیا که دارای تالیفات و مقالات متعددی در زمینه علم تمرین است نیز مشارکت داشته است. همچنین تجزیه و تحلیل آماری داده ها توسط دکتر مهدی جباری نوقابی، عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه فردوسی انجام شده است. انتهای پیام

روشی جدید برای افزایش عملکرد بازیکنان فوتبال

روشی جدید برای افزایش عملکرد بازیکنان فوتبال

در پژوهش مشترک محققان دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری و محقق دانشگاه مرداک استرالیا، روش تمرینی جدیدی برای افزایش عملکرد بازیکنان فوتبال معرفی شد.

به گزارش ایسنا، این پژوهش توسط «مجتبی کیانی گل»؛ دانشجوی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری و راهنمایی دکتر سید علیرضا حسینی کاخک و مشاوره دکتر امیرحسین حقیقی و با همکاری محقق برجسته دانشگاه مرداک استرالیا صورت گرفت.

نتایج حاصل از این پژوهش ژولای ۲۰۲۰ به صورت مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش مجتبی کیانی گل استخراج شده و در ژورنال معتبر Journal of Strength and Conditioning Research به چاپ رسیده است.

طبق اعلام روابط عمومی وزارت علوم، در انجام این پروژه و نگارش مقاله، «Brendan Scott»؛ محقق دانشگاه مرداک استرالیا که دارای تالیفات و مقالات متعددی در زمینه علم تمرین است نیز مشارکت داشته است. همچنین تجزیه و تحلیل آماری داده ها توسط دکتر مهدی جباری نوقابی، عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه فردوسی انجام شده است.

انتهای پیام

Radio Eram

FREE
VIEW