روشی برای افزایش تعداد ریه‌های قابل پیوند

پژوهشگران سوئدی در مطالعه اخیرشان اظهار کردند انجام یک درمان خاص ریه می‌تواند به افزایش پیوند این عضو کمک کند.

پژوهشگران سوئدی در مطالعه اخیرشان اظهار کردند انجام یک درمان خاص ریه می‌تواند به افزایش پیوند این عضو کمک کند.

Radio Eram

FREE
VIEW