روشنایی‌بخشِ لایه‌های تاریکِ تاریخ

«اسماعیل یغمایی» امروز، ۸۰ سالگی خود را جشن گرفت. او که بیش از نیم‌قرن است لایه‌های تودرتوی تاریخ را می‌کاود و یک باستان‌شناسِ تمام‌عیار است.

«اسماعیل یغمایی» امروز، ۸۰ سالگی خود را جشن گرفت. او که بیش از نیم‌قرن است لایه‌های تودرتوی تاریخ را می‌کاود و یک باستان‌شناسِ تمام‌عیار است.

Radio Eram

FREE
VIEW