روسیه با تمدید یا بازگشت تحریم‌های تهران «مخالفت خواهد کرد»

سفیر روسیه نزد ملل متحد اظهاراتی را مطرح کرده که نشان می‌دهد دولت او با هر اقدامی از سوی ایالات متحده برای تمدید تحریم‌های بین‌المللی منع تجارت جنگ‌افزار با ایران و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، مخالفت خواهد کرد.

سفیر روسیه نزد ملل متحد اظهاراتی را مطرح کرده که نشان می‌دهد دولت او با هر اقدامی از سوی ایالات متحده برای تمدید تحریم‌های بین‌المللی منع تجارت جنگ‌افزار با ایران و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، مخالفت خواهد کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW