روزهای سخت

روزهای سخت منا هوبه‌فکر ۶ دی ۱۳۹۹ / ۰۰:۳۹ بیش از یک سال از شیوع ویروس کرونا در جهان می‌گذرد و تاکنون صدها هزار نفر در سراسر دنیا بر اثر ابتلا به آن جان باخته‌اند. ایران هم از این همه‌گیری مصون نبوده و تا امروز بیش از ۵۴ هزار نفر به خاطر کرونا از میان ما رفته‌اند. این روزها زندگی برای همه ما سخت شده است، اما در همین شرایط جانکاه هم هستند کسانی که نه فقط به اقتضای شغل، که به حکم انسانیت، خود را همدرد دیگران می‌کنند، پا به پای آنها درد می‌کشند و گاه دردهای خود را فراموش می‌کنند. پرستاران همان کسانی هستند که در این سال سخت وقتی با این پرسش مواجه می‌شوند که کدام روز برایشان سخت‌ترین روز بوده است؟ کمی سکوت می‌کنند و به فکر فرو می‌روند تا شاید از میان انبوه تلخی‌هایی که دیده‌اند و تجربه کرده‌اند، گزیده‌ای بیابند. این تصاویر، حاصل همان چند ثانیه‌ها است؛ ثانیه‌هایی که انگار سکوت سنگینش، عمری را مرور می‌کند.

روزهای سخت منا هوبه‌فکر

بیش از یک سال از شیوع ویروس کرونا در جهان می‌گذرد و تاکنون صدها هزار نفر در سراسر دنیا بر اثر ابتلا به آن جان باخته‌اند. ایران هم از این همه‌گیری مصون نبوده و تا امروز بیش از ۵۴ هزار نفر به خاطر کرونا از میان ما رفته‌اند. این روزها زندگی برای همه ما سخت شده است، اما در همین شرایط جانکاه هم هستند کسانی که نه فقط به اقتضای شغل، که به حکم انسانیت، خود را همدرد دیگران می‌کنند، پا به پای آنها درد می‌کشند و گاه دردهای خود را فراموش می‌کنند. پرستاران همان کسانی هستند که در این سال سخت وقتی با این پرسش مواجه می‌شوند که کدام روز برایشان سخت‌ترین روز بوده است؟ کمی سکوت می‌کنند و به فکر فرو می‌روند تا شاید از میان انبوه تلخی‌هایی که دیده‌اند و تجربه کرده‌اند، گزیده‌ای بیابند. این تصاویر، حاصل همان چند ثانیه‌ها است؛ ثانیه‌هایی که انگار سکوت سنگینش، عمری را مرور می‌کند.