روزنامه دولت رئیسی امارات را به دلیل شعارهای تماشاگران ایرانی تهدید کرد

«ایران»، روزنامه دولت ابراهیم رئیسی، کشور امارات متحده عربی را به دلیل آنچه یک «اقدام خصمانه» علیه جمهوری اسلامی خوانده، تهدید کرد.

«ایران»، روزنامه دولت ابراهیم رئیسی، کشور امارات متحده عربی را به دلیل آنچه یک «اقدام خصمانه» علیه جمهوری اسلامی خوانده، تهدید کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW